Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ orsini-gotha.com.Học các từ chúng ta cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: When có nghĩa là gì

And is a coordinating conjunction. We use and to connect two words, phrases, clauses or prefixes together: …
In informal speaking we often use and after go & come before verbs lượt thích ask, buy, check, collect, do, find, get: …
We often use và in common fixed expressions. The order of the words cannot change: peace & quiet, pick and choose, come & go, knife & fork, black & white. …
In informal speaking, when we want to emphasise something positive, we often use and after nice or lovely with another adjective: …
When we speak or write numbers, we use & to separate hundred, thousand, million from numbers smaller than a hundred: …
One of the main uses of conjunctions is to địa chỉ phrases and clauses together. The most common conjunction for adding is and: …
(used to lớn join two parts of a sentence, one part happening after or because of the other part) after that; then:
ve anlamına gelen bağlaç, birbiri peşi sıra olan hadiseleri anlatırken sıralamada kullanılan bağlaç, böylece…
*

basic medical treatment that is given to lớn someone as soon as possible after they have been hurt in an accident or suddenly become ill

Về việc này

Trang nhật ký cá nhân

Laid-back, likeable và jovial : talking about people you lượt thích and admire (1)


*

*

phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu tài năng truy cập orsini-gotha.com English orsini-gotha.com University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Chứng Minh Các Điểm Cùng Thuộc Một Đường Tròn Toán Lớp 9

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message