tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

- Đặt t = x2+x+1 (*), núm (*) vào phương trình ta được:

t.(t+1) = 12

t2 + t - 12 = 0

t2 + 4t - 3t - 12 = 0

t.(t+4) - 3.(t+4) =0

(t-3).(t+4) = 0 (a)

Thay t = x2+x+1 vào (a) ta được:

( x2+x-2).( x2+x+5) = 0

(x2+2x-x-2).(x2+x+5) = 0

.(x2+x+5) = 0

(x-1)(x+2)(x2+x+5) = 0

x-1=0 hoặc x+2=0 hoặc x2+x+5=0

- Trường vừa lòng 1: x-1 =0 x = 1.

Bạn đang xem: Phân thức đại số: phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao đại số 8 tập 1

- Trường hòa hợp 2: x+2 = 0 x = -2.

- Trường thích hợp 3:

 x2+x+5 =0 (b)

 x2 + 2.x.1/2 + (1/2)2 + 19/4 = 0

(x+1/2)2 +19/4 = 0

Vì (x+1/2)2 >= 0 với đa số x.

=> (x+1/2)2 +19/4 # 0 với đa số x.

Nên (b) vô lí.

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm: S=-2;1

 


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
*

Giải các phương trình: 3 x 2  + 4(x – 1) =  x - 1 2 + 3


Lớp 9 Toán
1
0

Giải phương trình ( x + 1 ) 2 ( x 2 + 4 ) = x 2 − x − 2  


Lớp 9 Toán
1
0

Cho phương trình x 2 − ( 2 m + 5 ) x + 2 m + 1 = 0 (1), cùng với x là ẩn, m là tham số.

Xem thêm: Toán Lớp 7 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 39 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2

a. Giải phương trình (1) lúc m= - 1 2

b. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) bao gồm hai nghiệm dương minh bạch x 1 , x 2 thế nào cho biểu thức phường = x 1 − x 2 đạt giá chỉ trị bé dại nhất.


Lớp 9 Toán
1
0

Giải những phương trình trùng phương sau:  x 4  + 2 x 2 – x + 1 = 15 x 2 – x – 35


Lớp 9 Toán
1
0

cho phương trình: x^2 -2(m-1)x +m+2 =0 (1),(x là ẩn, m là tham số) a) Giải phương trình với m=5

b) search m dể phương trình 1 có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x1/x2+x2/1=4
Lớp 9 Toán
1
0

Giải các phương trình:

a ) 2 x 3 − x 2 + 3 x + 6 = 0 b ) x ( x + 1 ) ( x + 4 ) ( x + 5 ) = 12


Lớp 9 Toán
1
0

 Giải các phương trình:

a ) 2 x 3 − x 2 + 3 x + 6 = 0 b ) x ( x + 1 ) ( x + 4 ) ( x + 5 ) = 12


Lớp 9 Toán
1
0

Giải phương trình:

a ) 2 . X - 50 = 0 b ) 3 . X + 3 = 12 + 27 c ) 3 x 2 - 12 = 0 d ) x 2 5 - trăng tròn = 0


Lớp 9 Toán
1
0

Giải những phương trình sau bằng phương pháp đưa về phương trình tích  x 2 + x + 1 2 = 4 x - 1 2


Lớp 9 Toán
1
0

Bài 2: mang đến phương trình x2- 2(m+2)x – 2m - 5 = 0 (1) a) Giải phương trình (1) khi m=2 b) Tìm m để phương trình (1) bao gồm hai nghiệm phân biệt x1, X2 thoả mãn: |x1-x2| = 2


Lớp 9 Toán
1
0

Lớp học trực tuyến đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học tập 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học trên OLM (olm.vn)