Bài 1.

Bạn đang xem: Xác định lực tương tác giữa 2 điện tích

chọn phát biểu đúng. Hai điện tích nơi đặt cách nhau một khoảng chừng r. Dịch chuyển để khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích điểm đó giảm đi nhì lần tuy vậy vẫn giữ nguyên độ lớn điện tích của chúng. Lúc đó, lực liên hệ giữa hai năng lượng điện

A. tạo thêm hai lần. B. giảm đi hai lần. C. tăng thêm bốn lần. D. giảm sút bốn lần.

Hướng dẫn

Ta có: Lực can hệ giữa hai điện tích điểm là

*

ð lúc r giảm 2 lần thì F tăng 4 lần.

Chọn lời giải C

Bài 2. Biết rằng nửa đường kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bởi 5.10-9 cm. Lực tĩnh năng lượng điện giữa hạt nhân và điện tử trong nguyên tử đó:

A. Lực đẩy, bao gồm độ phệ F = 9,2.108 N B. Lực đẩy, gồm độ lớn F = 2,9.108 N

C. Lực hút, có độ mập F = 9,2.10-8 N D. Lực hút, gồm độ mập F = 2,9.10-8 N

Hướng dẫn

Ta có: Lực tĩnh năng lượng điện giữa hạt nhân với điện tử là lực hút (do proton với electron trái dấu).

Độ lớn 

*

Chọn câu trả lời C

Bài 3. Hai năng lượng điện tích điểm đặt cách nhau 20 cm trong không khí, công dụng lên nhau một lực làm sao đó. Hỏi phải đặt hai điện tích trên giải pháp nhau từng nào ở vào dầu nhằm lực liên tưởng giữa bọn chúng vẫn như cũ, biết rằng hằng số điện môi của dầu bởi ε = 5.

A. 0,894 cm B. 8,94 centimet C. 9,94 cm D. 9,84 cm

Hướng dẫn

Ta có: lúc để trong dầu tất cả hằng số điện môi là 5 thì lực can dự giữa hai năng lượng điện tích giảm 5 lần.

Mà lực tác động giữa hai năng lượng điện tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

ð Để lực liên quan vẫn như cũ thì khoảng cách phải sút $sqrt5$ lần.

-

*

Chọn đáp án B.

 

Bài 4. Hai năng lượng điện tích q1 = 2.10-6 C; quận 2 = -2.10-6 C để ở hai điểm A với B trong ko khí. Lực liên quan giữa bọn chúng là 0,4N. Xác minh khoảng giải pháp AB

A. trăng tròn cm B. 30 centimet C. 40 cm D. 50 cm

Hướng dẫn

Ta có: Lực liên hệ giữa hai năng lượng điện là

*

Chọn đáp án B

Bài 5. hai quả cầu nhỏ tuổi tích điện giống nhau để trong ko khí bí quyết nhau một quãng 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng số của chúng là 6.10-5 C. Tìm năng lượng điện mỗi quả cầu ?

A. q1 = 2.10-5 C; q.2 = 4.10-5 C B. q.1 = 3.10-5 C; quận 2 = 2.10-5 C

C. q.1 = 5.10-5 C; q2 = 1.10-5 C D. quận 1 = 3.10-5 C; quận 2 = 3.10-5 C

Hướng dẫn

Ta có:

*
(1)

*
(2)

Từ (1)(2) 

*

Chọn giải đáp A

Bài 6. nhì quả cầu nhỏ tuổi mang năng lượng điện tích q1 = 10-9 C và q.2 = 4.10-9 C đặt phương pháp nhau 6 cm trong năng lượng điện môi thì lực hệ trọng giữa chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số điện môi bằng

A. 3 B. 4 C. 2 D. 2,5

Hướng dẫn

Ta có: Lực liên tưởng giữa hai quả mong là:

*
 

Chọn đáp án B

Bài 7. nhị quả cầu nhẹ cùng trọng lượng được treo sát nhau bởi hai dây phương pháp điện tất cả cùng chiều dài với hai quả mong không chạm nhau. Tích đến hai quả cầu điện tích thuộc dấu nhưng gồm độ lớn khác biệt thì lực tính năng làm dây treo hai điện tích lệch đi phần lớn góc so với phương thẳng đứng

A. bằng nhau

B. quả mong nào tích điện có độ mập điện tích lớn hơn thì có góc lệch bự hơn.

C. quả cầu nào tích điện có độ phệ điện tích lớn hơn thế thì có góc lệch nhỏ tuổi hơn.

D. quả cầu nào tích điện gồm độ bự điện tích nhỏ hơn thì tất cả góc lệch nhỏ tuổi hơn.

Hướng dẫn

Ta có:

*

Vậy lực công dụng làm dây treo hai năng lượng điện lệch đi hầu hết góc so với phương trực tiếp đứng là như nhau.

Chọn đáp án A

Bài 8. Hai điện tích điểm q1, q.2 khi để trong không khí chúng hút nhau bởi lực F, lúc đưa chúng nó vào trong dầu bao gồm hằng số năng lượng điện môi ε =2 thì lực liên tưởng giữa bọn chúng là F" với

A. F" = F B. F" = 2F C. F" = 0,5F D. F" = 0,25F

Hướng dẫn

Ta có: 

*

Chọn đáp án C

Bài 9. xác minh nào dưới đây không đúng khi nói đến lực liên hệ giữa hai điện tích điểm vào chân không?

A. tất cả phương là con đường thẳng nối hai điện tích.

B. có độ mập tỉ lệ cùng với tích độ khủng hai năng lượng điện tích.

C. tất cả độ mập tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.

D. Là lực hút khi hai điện tích trái dấu.

Hướng dẫn

Ta có: Lực xúc tiến giữa hai năng lượng điện điểm là:

*

ð F tỉ trọng nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

Chọn giải đáp C

Bài 10. So lực cửa hàng tĩnh điện giữa năng lượng điện tử cùng với prôton cùng với lực vạn vật thu hút giữa chúng thì lực tác động tĩnh điện

A. rất nhỏ so cùng với lực vạn đồ vật hấp dẫn.

B. rất lớn so với lực vạn đồ vật hấp dẫn.

C. bằng so với lực vạn trang bị hấp dẫn.

D. rất to lớn so với lực vạn vật lôi kéo ở khoảng chừng cách nhỏ và rất nhỏ dại so với lực vạn vật lôi kéo ở khoảng cách lớn.

Hướng dẫn

Ta có:

*
 

Chọn giải đáp B

Bài 11. tuyên bố nào sau đây không đúng?

A. Điện môi là môi trường xung quanh cách điện.

B. Hằng số năng lượng điện môi của đôi bàn chân không bằng 1.

C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực địa chỉ điện tích trong môi trường đó nhỏ dại hơn khi bọn chúng đặt vào chân không bao nhiêu lần.

D. Hằng số điện môi có thể bé dại hơn 1.

Hướng dẫn

Ta có: Hằng số điện môi nhỏ dại nhất bởi 1 trong môi trường xung quanh chân không.

Chọn đáp án D

Bài 12. rất có thể áp dụng định cơ chế Cu – lông nhằm tính lực liên tưởng trong trường hòa hợp

A. cửa hàng giữa nhì thanh thủy tinh nhiễm để gần nhau.

B. liên tưởng giữa một thanh thủy tinh trong và một thanh nhựa lây nhiễm điện đặt gần nhau.

C. shop giữa nhì quả cầu nhỏ tuổi tích điện để xa nhau.

D. can dự điện giữa một thanh chất liệu thủy tinh và một quả ước lớn.

Hướng dẫn

Ta có: có thể áp dụng định cơ chế Cu – lông để tính lực liên hệ trong ngôi trường hợp tác động giữa hai quả cầu nhỏ dại tích điện để xa nhau.

Chọn câu trả lời C

Bài 13. hoàn toàn có thể áp dụng định lý lẽ Cu – lông cho liên can nào sau đây?

A. Hai năng lượng điện điểm dao động quanh nhị vị trí thắt chặt và cố định trong một môi trường.

B. Hai năng lượng điện điểm nằm ở hai vị trí cố định và thắt chặt trong một môi trường.

C. Hai năng lượng điện điểm nằm cố định gần nhau, một trong các dầu, một trong nước.

D. Hai năng lượng điện điểm vận động tự vị trong thuộc môi trường.

Hướng dẫn

Ta có: có thể áp dụng định quy định Cu – lông cho shop giữa hai năng lượng điện điểm nằm ở hai vị trí cố định trong một môi trường

Chọn câu trả lời B

Bài 14. mang lại 2 điện tích có độ khủng không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực cửa hàng giữa bọn chúng sẽ lớn nhất lúc đặt trong

A. chân không.

B. nước nguyên chất.

C. dầu hỏa.

D. bầu không khí ở đk tiêu chuẩn.

Hướng dẫn

Ta có: Trong môi trường thiên nhiên chân không

*
 = 1 bắt buộc lực liên tưởng giữa bọn chúng sẽ lớn nhất.

Chọn đáp án A

Bài 15. Xét địa chỉ của hai năng lượng điện điểm vào một môi trường xung quanh xác định. Khi lực đẩy Cu – lông tăng 2 lần thì hằng số điện môi

A. tăng 2 lần. B. vẫn không đổi. C. sút 2 lần. D. sút 4 lần.

Hướng dẫn

Ta có: Hằng số điện môi của một môi trường nhất định vẫn là một hằng số

Chọn giải đáp B

Bài 16. sẽ không còn có ý nghĩa sâu sắc khi ta nói đến hằng số điện môi của

A. dầu hắc (nhựa đường). B. vật liệu bằng nhựa trong. C. thủy tinh. D. nhôm

Hướng dẫn

Ta có: Nhôm là chất dẫn điện.

Chọn đáp án D

Câu 17. Hai năng lượng điện điểm thuộc độ khủng 10-4 C đặt trong chân không, để liên quan nhau bởi lực tất cả độ lớn 10-3 N thì chúng phải kê cách nhau

A. 30000 m. B. 300 m. C. 90000 m. D. 900 m.

Hướng dẫn

Ta có:

*
 

Chọn lời giải B

Bài 18. Hai năng lượng điện điểm được đặt cố định và thắt chặt và giải pháp điện vào một bình bầu không khí thì hút nhau một lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa tất cả hằng số năng lượng điện môi 2,1 vào bình thì hai năng lượng điện tích đó sẽ

A. hút nhau một lực bằng 10 N. B. đẩy nhau một lực bằng 10 N.

C. hút nhau một lực bởi 44,1 N. D. đẩy nhau một lực bằng 44,1 N.

Hướng dẫn

Ta có:

*
và vẫn luôn là lực hút.

Chọn giải đáp A

Bài 19. Hai điện tích điểm được đặt cố định và phương pháp điện vào một bình bầu không khí thì lực hệ trọng Cu – lông giữa chúng là 12 N. Lúc đổ đầy một chất lỏng biện pháp điện vào trong bình thì lực shop giữa bọn chúng là 4 N. Hằng số năng lượng điện môi của chất lỏng này là

A. 3. B. 1/3. C. 9. D. 1/9

Hướng dẫn

Ta có: 

*

Chọn đáp án A

Bài 20. Dấu của các điện tích q1, q.2 trên hình 1.1 là

*

A. quận 1 > 0, q2

B. quận 1 2 > 0.

C. q1 2

D. không biết chắc chắn rằng vì không biết độ phệ của q1, q2.

Xem thêm: Đầu Số 0393 Là Mạng Gì - Đầu Số 0393 Có Ý Nghĩa Gì

Hướng dẫn

Ta có: Lực liên hệ giữa hai năng lượng điện ngược chiều nhau ð hai điện tích đẩy nhau hay bọn chúng cùng dấu với nhau.