I. THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG trong NGUYÊN TỬ

Các electron vào nguyên tử sinh sống trạng thái cơ phiên bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp mang đến cao.Từ trong ra ngoài, mức tích điện của các lớp tăng theo lắp thêm tự từ là 1 đến 7 và tích điện của phân lớp tăng theo thiết bị tự s, p, d ,f.Các phân lớp được sắp xếp theo chiều tăng của năng lượng như sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s3d4p 5s...

-->