*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. Quan tiền HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ

1. Tỉ dụ 1:

- Nguyên tố gồm số thiết bị tự 20, chu kì 4, đội IIA. Hãy mang lại biết:

+ Số proton, số electron trong nguyên tử?

+ Số lớp electron vào nguyên tử?

+ Số eletron phần bên ngoài cùng vào nguyên tử?

- Trả lời:

+ Nguyên tử có 20p, 20e

+ Nguyên tử có 4 lớp electron

+ Số electron phần ngoài cùng là 2

+ Đó là nguyên tố Ca

2. Tỉ dụ 2:

- cấu hình electron nguyên tử của một nhân tố là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Hãy cho thấy vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn?

- Trả lời:

+ Ô thành phần thứ 19 vì có 19e (=19p)

+ Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

+ đội IA vị có 1e lớp quanh đó cùng.

+ Đó là Kali.

3. Kết luận:

- Biết địa điểm của một yếu tắc trong bảng tuần hoàn, rất có thể suy ra cấu tạo của nhân tố đó cùng ngược lại.

+ Số đồ vật tự của nguyên tố ⟷ Số proton, số electron.

+ Số máy tự của chu kì ⟷ Số lớp electron.

+ Số đồ vật tự của group A ⟷ Số electron lớp ngoài cùng.

II. Quan liêu HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

Biết địa chỉ một yếu tắc trong bảng tuần hoàn, ta có thể suy ra những đặc điểm hóa học cơ phiên bản của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim:

+ các nguyên tố ở các nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) có tính kim loại.

+ các nguyên tố ở những nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut cùng poloni) tất cả tính phi kim.

- Hóa trị tối đa của nhân tố trong hợp chất với oxi, hóa trị của nguyên tố trong hợp hóa học với hiđro.

- phương pháp oxit cao nhất.

- bí quyết hợp chất khí cùng với hiđro (nếu có)

- bí quyết hiđroxit tương xứng (nếu có) cùng tính axit xuất xắc bazơ của chúng.

Xem thêm: Đảo Phách Là Gì - Phách Trong Âm Nhạc Là Gì

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

- phụ thuộc quy luật biến đổi tính chất của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn có thể so sánh đặc thù hóa học tập của một nhân tố với các nguyên tố lân cận.

- Thí dụ:

+ So sánh: P (Z=15) với Si (Z=14)và S (Z=16)

⟶Si, P, S thuộc cùng một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si Giải Hóa 10: bài bác 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học